SpeedLine:
+421.918.908 130

Slovensky / English

O nás

Poslanie firmy

Spoločnosť AmiTel s.r.o. vznikla za účelom rozvoja informačných technológií v popradskom regióne. Najväčší dôraz kladieme na rozvoj bezpečného a rýchleho (širokopásmového) internetu dostupného pre všetky sociálne vrstvy a na budovanie informačnej infraštruktúry pre verejnú správu miest a obcí. Súčasťou ponúkaných služieb pre domácnosti (Tripple Play) je samozrejme poskytovanie hlasových služieb (telefónia VoIP) a šírenie vysokokvalitnej digitálnej televízie (momentálne v testovacej prevádzke). Ponúkame špičkové technológie a profesionálne služby. Naším prvoradým cieľom je spokojný zákazník.

Podstatu našej filozofie vyjadruje aj akronym:

A - ascend (neustále stúpame k vyšším úrovniam napĺňania nášho poslania)
M - meet (vychádzame v ústrety našim klientom aj partnerom)
I  - intercommunicate (vzájomne s nimi komunikujeme)
T - technology (aplikujeme špičkovú techniku)
E - efficiency (kladieme dôraz na efektívnosť)
L - liberty (napomáhame slobodnému prístupu k informáciam)

 

Vízia

Našou víziou je byť spoľahlivou, pružnou a na klientov orientovanou spoločnosťou, uspokojovať vysoké nároky na využiteľnosť informačných technológií, zabezpečovať výstavbu a prevádzku metropolitných sietí v Podtatranskom regióne na trhu poskytovania služieb Tripple Play a prispievať k celkovému rozvoju spoločnosti a kvalite života v nej.